Project Description

Verilen Hizmetler

Sorun

Anavarza Bal Adana’nın Kozan ilçesine kurulmuş 25 yıllık bir bal markası. Marka geçen 10 yıllık süreçte pazardaki penetrasyonunu tamamlamıştı. Ancak markanın ürün fiyatlandırma gücünü artırması ve tüketiciler tarafından daha bilinir bir marka olmasına ihtiyaç vardı. Öte yandan marka daha önce hiç televizyon reklamı yapmamıştı.

Çözüm

Marka için bal pazarını derinlemesine analiz ettik, raf önü araştırmalar yaptık ve tüketicilerin gerçek bal satınalma duygularının temeline indik. Bu sayede markanın kendi var oluş amacını net bir şekilde belirledik. Sonuçta KAF reklam ajansına gerekli brifleri verdik ve ortaya stratejiyle bire bir uyumlu, etkileyici ve güçlü bir iletişim kampanyası çıktı. Pazarda lezzeti sahiplenen tek bal markası olarak “Bal olmak yetmez” ve “Her bal tatlıdır zaten, sen lezzetli olacaksın” gibi iddialı ifadelerle kısa zamanda önemli bir etki elde ettik.

Sonuç

Marka için Brand Code oluşturuldu, markanın ses tonu belirlendi ve yaratıcı brif hazırlandı. Çok yönlü bir yaratıcı kampanya hazırlandı. Marka ulusal perakende kanallarına giriş yaptı, pazardaki en büyük ikinci bal markası olarak konumunu sahiplendi ve güçlendirdi. Goodjob hala markanın danışmanlığını yürütmeye devam ediyor.

İlgili Vakalar