Marka yönetimi uzun dönemli (12-18-24 ay) bir hizmet modelidir. Pek çok durumda marka yönetimi hizmeti, yaratılan markanın geliştirilmesi aşamasında tercih edilir. Bu nedenle goodstart ya da goodaudit gibi hizmetler sonrasında devreye girer.

Kimin için?

Tüm pazarlama faaliyetlerini işin uzmanına bırakmak ya da belirli faaliyetlerde daha sağlam ilerlemek için pazarlama ekibine destek isteyenler için markanın pazarlama departmanının kendisi ya da pazarlama departmanının bir parçası olarak çalışılır.

Hizmet Kapsamı

 • Markanın stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için tüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi ve marka yönetimi
 • Ajanslarla yürütülen tasarım faaliyetlerinde doğru iş ortağının bulunması, brifin verilmesi ve ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğuna danışmanlık edilmesi
 • Araştırma gerektiren durumlarda uygun araştırma modelinin keşfi, iş ortağının bulunması, brif verilmesi ve sonuçların yorumlanması
 • Her türlü 3. partilerden gelen teklifin (medya satın alma, sponsorluk vb.) değerlendirilmesi ve uzman görüşü belirtilmesi
 • Rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takip edilmesi
 • Pazardaki gelişmelerin takip edilerek pazarlama faaliyetlerine bu çerçevede yön verilmesi
 • Yeni ürün ya da hizmetlerle ilgili fikirler geliştirilmesi, ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi
 • Bayi ve kanal ilişkilerinin yönetilmesi, tiari pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi (bayi promosyonları, ödüller vb.)
 • Yıllık pazarlama ve faaliyet planlarının yapılması ve marka yönetimi esaslarına göre faaliyetlerin sürdürülmesi
 • Belirli periyotlarla yapılan faaliyetlerinin verimliliklerinin değerlendirilmesi ve revizyonların yapılması
 • Satış arıtıcı aktivite ve projelerin geliştirilmesi

Marka Yönetimi Vakaları