Araştırma sonuçlarının ve daha bir çok verinin analiz edilmesi sonucu iletişim stratejisine yön veririz.

Hizmet Kapsamı

Müşteri Analizi

Müşteri Analizi

Potansiyel hedef kitleye dair temel içgörünün tespit edilmesi.

Rakip Analizi

Rakip Analizi

Rakiplerin iletişim stratejilerinin, reklamlarının ve diğer iletişim faaliyetlerinin analiz edilmesi.

Mecra Analizi

Mecra Analizi

İletişim kampanyasının yayınlanacağı mecraların analiz edilmesi.

İç Analiz

İç Analiz

Markanın ya da ürünün ayrıştırıcı özelliklerinin ve mesaj hiyerarşisinin analiz edilmesi.

Çıktılar

Ajansa ve medya şirketlerine briefler verir, ortaya çıkan işlerin en doğru şekilde sonuçlanmasını sağlarız.
  • Ajans seçimi / Konkur yönetimi
  • İletişimde temel alınacak içgörünün tespiti
  • Temel değer önerisinin tespiti
  • İletişim tonu ve tarzı
  • Yasaklar ve tuzaklar
  • Medya karması ve mecra seçimi
  • Bütçe optimizasyonu
  • İletişim brifi
  • Alterantifler arasından stratejiye uygun seçeneğin belirlenmesi

İletişim Stratejisi Vakaları