Bize göre marka kimliği stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır. Marka kimlik tasarımını yaptığımız araştırmalar ve geliştirdiğimiz bir stratejinin sonucu olarak tasarlarız.

Hizmet Kapsamı

  • Logo
  • Tipografi
  • Marka Deseni
  • Kelime karması ve sözel kimlik
  • Adaptasyon ve uygulamalar
  • Marka deneyimi ve dünyası

Yarattığımız Bazı Kimlikler