Anne olmak benim gibi rockçı bir kadına bile derin dondurucu baktırıyor.

Ben çok bakımlı bir kadın değilim ama kocam beni aldatmadı.

Sosyal platformlar ve diğer online paylaşım mecraları cevher niteliği taşıyor. Yaptığımız şey bu veri kaynaklarını, her zaman olduğu gibi derin anlama çabamızla incelemek ve elde ettiğimiz şeyleri anlamlandırmak.

Keşifler

  • Şikayetler ve altında yatan psikoloji
  • Deneyimler ve bu deneyimlerin kişiye etkisi
  • Satın alma davranışını etkileyen ana parametreler
  • Hurafeler ve doğru bilinen yanlışlar
  • Satın alma sürecine ilişkin bilgiler
  • Rakip markalara dair içgörüler

Netnografi: Netnosfer Vakaları