Hizmet Kapsamı

Markaların her birinin faaliyet gösterdiği alanlara ilişkin analizler yapılır.

Müşteri Analizi

Müşteri Analizi

Tüm faaliyet alanlarındaki potansiyel hedef kitlelerin beklenti ve ihtiyaçlarının tespiti.

Rakip Analizi

Rakip Analizi

Markaların her biri için rakiplerin stratejilerinin, ürünlerinin ve diğer özelliklerinin analiz edilmesi.

Pazar Analizi

Pazar Analizi

Tüm faaliyet alanlarında pazarın evriminin, trendlerinin ve pazarı tetikleyen parametrelerin analiz edilmesi.

İç Analiz

İç Analiz

Markaların kendi özelliklerinin analiz edilmesi.

Çıktılar

  • Aynı alanda faaliyet gösteriyorlarsa markaların bir birlerine göre konumlarının ve pazardaki yerlerinin belirlenmesi
  • Faaliyet alanlarının ve ürün alanlarının tespit edilmesi
  • Markaların ayrışma sorunu varsa onun çözülmesi için stratejilerin yaratılması
  • Markaların ayrışma ve benzeşme noktalarının tespit edilmesi
  • Marka genişlemesinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi
  • Yeni markalar için marka ailesinde izlenecek yolun belirlenmesi
  • Markalar içindeki hiyerarşinin ve kullanım kurallarının belirlenmesi

Marka Mimarisi Vakaları