Marka Danışmanlığı hizmetlerimiz, markanın stratejik kararlarını en doğru ve en etkin şekilde vermeyi amaçlar. Pek çok durumda bir çok stratejik çalışma proje kapsamı içinde yerini alır. Markayı bir bütün halde ele alıp başarısını garanti altına alacak derinlik ve genişlikte bir çalışırız. Kıdemli danışmanlarımız, araştırma uzmanlarımız, tasarımcılarımız ve analistlerimizden oluşan proje takımları önce sorunu net bir şekilde tanımlar sonrasında ise çözer.

Hizmetlerimiz temelde 5 başlık altında toplanır.

Marka Danışmanlığı Hizmetleri

Markanın temel stratejik kararlarının verilmesini sağlar
Markanın iletişim mesajlarını ve medya tercihlerini belirler
Birden fazla marka arasındaki ilişkinin stratejisini çizer
Kişileri bir marka olarak tasarlar ve ticari değer katar
Markayı pazarlama departmanın bir parçası olarak yönetir

Marka Danışmanlığı Vakaları