Şirket kültürünü oluşturmak, geliştirmek ve yaşatmak için her zaman olduğu gibi çok disiplinli bakış açımızla fark yaratıyoruz.

Çıktılar

  • Markanın paydaşlarına sunacağı değer önerilerinin geliştirilmesi

  • İç iletişimde verilecek mesaj setinin belirlenmesi

  • İç iletişimde kullanılacak görsel set için brieflerin oluşturulması

  • Kuruma dair imza hikayelerin belirlenmesi

  • Kurum ritüellerinin belirlenmesi

  • Kurum değerlerinin belirlenmesi

Kültür Tasarımı Vakaları