Öncelikle bu yazıyı yazmamdaki amaç; her gün bir yenisinin duyurusunun yapıldığı kurumsal kimlik yarışmaları… Bu yarışmalar sonucu ortaya çıkan stratejisi zayıf işler ve bu işlere harcanan kaynakların israfına dikkat çekmek.

Sektör medyası da doğru bir şeymiş gibi bu tür yarışmalara çanak tutuyor ve sonuç olarak stratejiden yoksun, bir değeri sahiplenmeyen resimler ortaya çıkıyor. Yıllardır bu durum böyle devam ediyor.

Sonra da;

Markalarımız yok; markalarımız!

Tasarım yapıp değer üretemiyoruz!

Diyerek hayıflanıyoruz.

İyi bir marka görsel kimliği nasıl olmalı?

Logo tasarlamak iyi bir kimlik yaratmak anlamına gelmez. Logo görsel kimliğin parçalarından sadece biridir. Font, renk, grafikler, tamamlayıcı renklerle görsel dünya bir bütündür. Bu dünyanın parçaları, bağımsız olarak kullanıldıklarında dahi hangi markanın parçası olduğunu anlarız.

Marka bir ürünün diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayan, beklentiler, anılar, hikayeler ve ilişkiler dizinidir.

Logo, ambalaj, marka kişiliği, müşteri hizmetleri, fiyat, ürün, kalite, kurumsal sorumluluk bir markayı temsil eder. Ancak marka somut değildir. Farklı ürün ve hizmetleri, kalitenin genellikle karşılaştırılabilir olduğu bir dünyada ayıran benzersiz bir deneyimdir.

Marka görsel kimliği bir markanın yüzüdür. Temsil ettiği benzersiz deneyimi müşterilerine anlatmak için vardır. Tüm şirket gibi o da markanın varoluş amacını gerçekleştirmek için çalışır.

İyi bir marka görsel kimliği aşağıdaki kriterlere uymalıdır.

  1. Markanın varoluş amacını net bir şekilde anlatıyor mu?

Markanın varoluş amacı markanın özünü temsil eder ve soyuttur. Soyut olduğu için elle tutulamaz ve deneyimi taklit edilemez. Görsel kimlik bu benzersiz soyut varoluş amacını hissettirmelidir.

  1. Pazar araştırmasıyla doğrulanıyor mu?

Tasarımcının düşündüğü ve tüketicilerin hissettiği aynı olmayabilir. O yüzden temel değerlerin ve tasarımın tüketici testinde doğrulanması gerekir. Doğrulanmayan bir kimlik iyi bir resimden öteye geçmez.

  1. Marka kişiliğine uygun mu?

Ürünlerin, kalitelerinin benzer olduğu, somut faydalarının neredeyse aynı olduğu bir dünyada ürün ve hizmetlerin ayrışmasını sağlayan temel unsur marka kimliğidir. Asi ruha sahip Disel markasını ya da soytarı kişiliğiyle Fanta’yı düşünün.

  1. Leke değeri taşıyor mu?

Leke değeri taşıması bir kimliğin akılda kalıcılığını büyük oranda artırır. Aynı zamanda rekabette ayrışmasını kolaylaştırır. Adı üstünde leke; her leke benzersizdir. İsteseniz de kopyalayamazsınız.

  1. Uyumlu renk paletine sahip mi?

Görsel kimlik bir dünyayı temsil eder. Logo sadece bir parçasıdır. Aynı şekilde kullanılan renkler de o dünyanın destekleyici parçalarıdır.

  1. Font seçimi kimliğin bir parçası olabiliyor mu?

Font ailesi görsel kimliğin dilidir. Marka kimliğine ve sembole uyumlu olması akılda kalıcılığı güçlendirir. Mercedes’in font ailesini düşünün.

  1. Grafiklerle destekleniyor mu?

Ürünle ya da hizmetlerle ilgili kullanılan grafikler, fotoğrafların duygusu, kurumsal kimliğin ruhunu yansıtmalıdır. Google’ın simgelerini düşünün. Ikea’nın kataloglarındaki fotoğraflara bakın.

  1. Baskıya ve dijital dünyaya uygun mu?

Logo bilgisayar ekranında oldukça çekici olabilir ama basılacağı malzemenin özellikleri ve kullanılacağı alanlardan bağımsız düşünülmemelidir. İyi bir tasarımcı baskı tekniklerine hakim olmalı ve kritik bir hata ile uygulamada fiyasko yaşamamalıdır.d

  1. Sembol mü Logotype mı?

Fonetik olarak güçlü ve orijinal bir isme sahipsenin logotype tercih etmelisiniz. İsim farklı ürün alanlarında da kullanılıyorsa sembol kullanmak işinizi kolaylaştırır, ancak sembolleri öğretmek zaman ve para ister, ama yıkılmaz birer kale görevi görürler.