Project Description

Verilen Hizmetler

Sorun

Marka yaratma sürecimiz, detaylı bir analizle başladı. Dünya ölçeğinde rekabetin oldukça yüksek olduğu bir kategoriye yeni bir oyuncu kazandırmamız gerekiyordu. Pazarda köklü, tasarım, üretim ve dağıtım kabiliyeti yüksek çok sayıda marka vardı. Bu rekabetin arasından sıyrılıp fark edilmek oldukça zordu. Bunu başarabilmek için karar vericileri çok iyi anlamamız ve acı noktalarını keşfetmemiz gerekiyordu.

Çözüm

6 aylık bir proje planı oluşturuldu. Öncelikli olarak pazar farklı satınalma davranışlarına göre segmente edildi. Her segmentin satınalma yolculuğundaki acı noktaları tespit edildi. Hedef segment belirlendi ve detaylı olarak incelendi. Ortaya çıkan sonuç yeni markamızın ismi ve kimli için ilham oldu.

Sonuç

Belirlenen strateji doğrultusunda marka ismi yaratıldı ve kurumsal kimlik tasarımı yapıldı. Ürün brifleri strateji doğrultusunda hazırlandı ve ürün tasarım ekibi kuruldu. Yeni marka mobilya üreticilerinin tasarımcıları için adeta bir mücevher markasıydı.

İlgili Vakalar