İnsanları ürün ve hizmetlerle temas halinde bulundukları gerçek dünyadan ayırmak gerçek dışı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Onların davranışlarını doğal ortamlarında gözlemlemek ve duygularını o atmosferde sergilemelerine izin vermek derin içgörüler elde etmemizi sağlıyor.

Keşifler

  • Topluluğun genel kültürel özellikleri
  • Ürün ya da hizmeti kullanım alışkanlıkları
  • Satın alma ve kullanım ritüelleri
  • Toplulukta gözlemlenen ritüeller ve davranış ayrımları
  • Ürün ya da hizmetlerin gelişime açık alanları
  • Ürün grubuna ilişkin temeldeki güçlü duygular (korkular, endişeler, sevinçler, arzular)

  • Markaya dair algılar

  • Rakiplere dair algılar
  • Çevre şartları (fiziki ya da kültürel çevre)

Etnografi: Etnosfer Vakaları