B2B etnografya iki temel hedef kitleye yöneliktir. Bunlardan ilki ürün ya da hizmetin B2B kullanıcıları, diğeri ise ürüne ya da hizmete aracılık eden kişilerdir (bayi, servis vb.).

Keşifler

  • Kullanıcının/aracının en büyük acı noktaları
  • Kullanıcıyı/aracıyı işe dair motive eden unsurlar
  • Kişinin çalışma atmosferi
  • Ürün ya da hizmetlerin gelişime açık alanları
  • Ürün grubuna ilişkin temeldeki güçlü duygular (korkular, endişeler, sevinçler, arzular)
  • Markaya dair algılar
  • Rakiplere dair algılar

B2B Etnografi: Etnosfer B2B Vakaları