En sık karşılaştığımız marka danışmanlığı ya da marka ismi bulma konularıyla ilgili soruları ve cevapları aşağıda paylaştık.

Marka Oluşturmak İçin Gerekli Aşamalar Nelerdir?

Öncelikle şu prensibi bilmemiz gerekiyor. Markalar zihinlerde var olurlar. Bunun için de zihinde var olacak bir marka stratejisine ihtiyaç vardır. Bu strateji; stratejik marka analizi yapılarak; tüketici, rekabet, pazar ve markanın mevcut durumunun analiz edilmesi ve verilerin yorumlanması ile oluşturulur. Kapsamlı ve detaylı bir analiz yapılmadan belirlenen marka fikirleri emin olun sizden önce birçok rakibiniz tarafından düşünülmüştür; ya uygulanmasında zorluklar vardır ya da saha gerçeklerinden uzaktır. Dolayısıyla birinci aşama detaylı bir araştırma ve analiz sürecidir. Sonrasında, bu verilerin incelenmesi ile marka stratejisi oluşturulur. Oluşturulan stratejinin hayata geçme süreci iki aşamalı olarak uygulanır. Birinci aşama markanın belirlenen stratejiye göre uyarlanması 2. aşama ise belirlenen marka stratejisinin hayata geçirilmesi için bir pazarlama planı hazırlanması ve bu planın uygulanmasıdır. Marka danışmanlık şirketleri birinci aşamayı yani marka stratejisinin belirlenmesi ve markanın stratejiye göre tasarlanmasından sorumludur. İkinci aşama genellikle şirketlerin pazarlama departmanları tarafından hayata geçirilir. Marka danışmanlık şirketleri pazarlama planının hayata geçme sürecinde de marka yönetimi danışmanlık hizmeti sunabilmektedirler.

Marka Stratejisi Nasıl Hayata Geçirilir?

Marka stratejisi belirlendi, marka uygulamaları yapıldı ve bir pazarlama planı hazırlanıp hayata geçirildi. Böyle bir çalışma yaklaşık 6 ila 12 ayda tamamlanır ancak markanın belirlenen stratejiyi sürekli pazarlama iletişi çalışmalarında uygulaması gerekir. Unutmamak gerekir ki, sürekli aynı yere vurursanız hasar oluşturursunuz. Bunun için sabırla, aynı marka stratejisini uygulamanız gerekir.

Bir markalaşma projesinde, araştırma ve danışmanlık şirketleri bazen iç içe yapılar olabilir, bazen de araştırma şirketi ayrı marka danışmanlık şirketi ayrı olabilir. Önemli olan mesele araştırma ve araştırma bulgularının yorumlanarak stratejiye dönüşmesi sürecinin kopuk işlememesidir. Biz Goodjob’da bu yapıyı iç içe uyguluyoruz. Bir markalaşma projesinde, marka danışmanı araştırma projesinin ekibinde de görev alıyor, böylelikle strateji üzerine çalışacak marka danışmanı sürecin tamamına hâkim olarak strateji üretiminin daha verimli olmasını sağlıyor.

Nasıl Marka Olunur?

Belki de en fazla sorulan sorulardan birisidir. Marka olmak için öncelikle bir varoluş amacına ve o varoluş amacını gerçekleştirecek değerler setine ve bu stratejiyi hayata geçirecek tutkulu bir ekibe ihtiyaç vardır.

Marka olmak bilinenin aksine hiç de zor değildir. Başarıya giden yöntemler onlarca yıldır uygulanmakta ve sonuç alınmaktadır.

Önemli olan o yöntemleri hayata geçirmektir. Her kişi ve her şirket markalaşma sürecine girip, marka yaratma sürecinin adımlarını izleyerek marka olabilir. Bir şirketin marka olmak istiyorum demesi yeterli değildir. Markalaşmanın önemini çok iyi kavramalı ve marka olmak için yapılması gerekenleri, marka danışmanlık şirketlerinden hizmet alarak hayata geçirmesi gerekir. Marka danışmanlık şirketleri süreci şirketler için hızlandıracak ve şirketin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

En İyi Danışmanlık Şirketleri Hangileridir?

En iyi danışmanlık şirketleri hangileridir sorusunu cevaplandırıp danışmanlık şirketlerinin isimlerini konuşmak yerine en iyi danışmanlık şirketlerinin özellikleri nelerdir diye sormak daha doğru olacaktır;

  1. Özgün marka fikirleriyle markanın pazarda rakiplerinden kolayca ayrışmasını sağlayan danışmanlık şirketleridir
  2. Oluşturdukları marka stratejisinin kağıt üzerinde değil, sahada uygulanmasını sağlayanlardır
  3. Şan şöhret peşinde değil, sonuç peşinde koşan şirketlerdir.

Marka Danışmanlık Ücretleri Ne Kadardır?

Marka danışmanlık şirketleri, hizmetlerini proje bazlı ya da aylık danışmanlık olarak iki farklı şekilde ücretlendirebilir. Burada önemli olan danışmanın ve projede görev alacak uzmanın o marka danışmanlığı projesi için ne kadar zaman ayırdığıdır. Saat bazlı marka danışmanlık ücreti, proje için ayrılacak iş gücü üzerinden bir ücretlendirme yapılır.

Yönetim Danışmanı ile Marka Danışmanı Arasındaki Fark Nedir?

Çok özet olarak yönetim danışmanı şirketin içini marka danışmanı ise markanın dışını tasarlar. Şirketin içeride nasıl bir organizasyon görev ve sorumlulukla yönetileceğini yönetim danışmanı belirlerken, markanın tüketiciler ya da müşteriler tarafından nasıl algılanması gerektiğini marka danışmanı belirler.

Marka Danışmanlık Şirketlerinde Hangi Pozisyonlar Vardır?

Marka danışmanlık şirketlerinde stratejiden sorumlu stratejist marka danışmanları, projenin analiz sürecinde görev alan analistler, teknik markalaşma projelerinde teknik uzman görev alır.

Marka danışmanlığı projeleri, birden farklı disipline hakim profesyonel bir ekip gerektirir. Çünkü araştırma ile başlayacak süreç ve sonrasında tüketici iç görüsünün keşfi ve stratejinin belirlenmesine kadar ki süreçte farklı disiplinlerden faydalanılması gerekir. Bu disiplinler; sosyoloji, psikoloji, işletme, antropoloji, iletişim, istatistik, güzel sanatlar olabilir.

Marka İsmi Nasıl Bulunur?

Marka ismi bulmak her zamankinden daha zor bir hal aldı. Eskiden ajanslarda reklam yazarlarının mitoloji sözlüklerini karıştırarak buldukları isimleri bugün tescil ettirmek neredeyse imkansız, sözün özü mitoloji sözlüğü artık bitti. Her ay sadece Türkiye’de neredeyse 10-12 bin tane yeni marka ismi tescil başvurusunda bulunuluyor. Tescil edilebilir marka ismi bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde marka ismi bulma işi de artık bir uzmanlığa dönüştü. Dilbilim ya da yazarlık konusunda uzman kişilerin belirli metotları uygulayarak yeni marka isimleri yarattıkları bir sürece dönüştü. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için iletişime geçin.

Marka İsmi Yaratma Teknikleri

Marka ismi yaratma tekniklerinden bazıları şu şekildedir.

  1. Kurucu marka isimleri: Kiğılı gibi…
  2. Tanımlayıcı marka isimleri: Facebook gibi…
  3. Uydurma marka isimleri: Kodak gibi…
  4. Mecaz marka isimleri: Apple gibi…
  5. Kısaltma marka isimleri: SAP gibi…
  6. Anlamlı bozma isimleri: Netflix gibi…

Marka ismi bulma rehberi, marka ismi bulma robotları, marka ismi bulma yazılımları, marka ismi bulma araçları çokça başvurulan yöntemlerdendir. Ancak bu tür araç ve yöntemlerden gelecekte çok büyük olması hayal edilen bir markanın ismini bulmak ve karar vermek çok zordur. Çünkü bilindiği gibi bir markanın en büyük varlığı o markanın ismidir. Örneğin bir marka isminin akla gelmesinin kolaylığı o markaya dair bütün şekil ve işaretlerden daha önceliklidir. O markaya dair yaratılan görsel varlıkların tamamı marka ismine hizmet için tasarlanmıştır. Marka performansını belirleyen en önemli kriterlerin başında bilinirlik gelir. Bilinirlik marka ismiyle ilgili bir ölçümdür.