İşveren markası çalışmalarının temelini şirket kültürü oluşturur. Güçlü bir marka stratejisi ortaya koymak ya da markanın büyüme alanlarını belirlemek için de şirket kültürü belirleyici rol üstlenir.
Derinlemesine görüşme ve çalıştay modellerimizle şirketin iç yapısını analiz ederiz.

Keşifler

  • Kurumun imza hikayesi
  • Kurumun sahip olduğu ve olması gereken değerleri
  • Kurumun çalışanlarına/paydaşlarına neler hissettirdiği
  • Kurum çalışanlarının rakiplere ve kendi markalarına dair algıları

Şirket İçi Etnografi: Selfosfer Vakaları