Soulmate™ bilinçaltı araştırma teknikleri uzmanı, psikolog, antropolog ve stratejistlerden oluşan bir ekiple geliştirilmiş, Goodjob’a özel bir modeldir.
Soulmate™ araştırma modeli özellikle karmaşık ve uzun karar alma süreçlerinin yer aldığı alanlarda ve konu/bağlam içindekileri keşfetmekte etkindir.
Soulmate 3 temel şeye odaklanır:

Duygular

Duygular

Kişilerin konuya ya da markaya dair temel duygularını ortaya çıkarır. Bu sayede kişilerin duydu dünyalarına hükmetmeyi sağlar.

Değerler

Değerler

Kolektif değerleri ortaya çıkarır. Bu sayede aynı değerleri sahiplenmeyi ve karşıt değerlere temas etmekten kaçınmayı sağlar.

Anılar

Anılar

Etkili anıları ortaya çıkarır. Bu sayede bu anıları iletişimde bir araç olarak kullanma ve bir ayna gibi kişilerin karşısına çıkarma imkanı yaratır. Aynı zamanda anılar içerdiği yoğun duygu ve değerlerle önemli gerçekler sunar.

Yöntem

Bilişsel terapide var olan ve amaca özel geliştirilen yöntemler kullanılır. Seanslar uzman psikologlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bilinçaltına erişmek için bilinci rahatlatıp duyguları serbest bırakır.

Çıktılar

  • Acı noktaları ve markanın bu acıdan kurtarma araçları

  • Haz noktaları ve bunun marka değer önerisine dönüşmesi

  • Konuya/markaya/ürüne dair kolektif (toplumsal) değer ve yargılar

  • Konunun/markanın/ürünün kişilerde yarattığı duygular

  • İnsanların kategoriye atfettiği gerçek değer ve fonksiyon

  • İnsanların markaya dair algıları ve bilinçaltında yatan nedenleri

Soulmate™ Vakaları